Op 23 februari gaan we ijsvogelwanden maken bij rioolwaterzuivering Terwijde. We starten om 10 uur, rond 14 uur ronden we het af.

We maken een ijsvogelwand uit boomstronken waar we leem overheen aanbrengen. Alle materialen liggen al naast de plek waar de wand moet komen. We leggen de stronken op hun plek en scheppen dan de grond eroverheen. Door de stronken kan de wand steil worden zonder in te storten.

 IJsvogels foerageren tot ongeveer een kilometer van hun nest, we verwachten ze straks in de hele wijk te zien vissen. Ze hebben vaak drie legsels per jaar van elk 3 of 4 jongen.

 Inmiddels hebben zich 8 vrijwilligers aangemeld, dat is voldoende om de wand aan te leggen.

Er hebben twee mensen aangegeven dat ze achter in hun tuin een ijsvogelwand willen maken. Hun tuinen liggen op de goede plek daarvoor. Als je je aanmeldt, nemen we contact met je op als een van beide aan de wand begint, zodat je kunt kijken of je dan tijd en zin hebt om mee te helpen.

De entree van de rioolwaterzuivering is aan de Proostwetering 95.  Hier kun je je route plannen via google maps

Ja, als mensen een ijsvogelwand aanleggen mag je me vragen of ik mee wil helpen:

5 + 12 =