Er zijn vogels die graag in huizen wonen. Dat zijn voornamelijk mussen en spreeuwen, die genoegen nemen met een plekje onder de dakpannen, net als gierzwaluwen. Huiszwaluwen maken nesten van klei onder de dakgoot.

Huismussen zijn echte cultuurvolgers. Als ergens geen mensen (meer) wonen, trekken de mussen weg. Ze broeden voor de veiligheid vaak in groepjes bij elkaar. Als een spreeuw probeert een nestje te “kraken”, dan verdedigen de mussen gezamenlijk dat nest en meestal winnen ze het dan van de spreeuw.

Als er geen ruimtes zijn onder daken, nemen ze desnoods genoegen met een mussennest die bij tuincentra te koop zijn. Gemeente Utrecht zorgt sinds kort dat er bij nieuwbouw nestruimte voor mussen, spreeuwen en zwaluwen wordt ingebouwd.

Spreeuwen lijken ras-optimisten. Zodra ze ’s morgens iets gegeten hebben (kieskeurig zijn ze daarbij niet), zitten ze in de hoogste boom te zingen. Of het nu zomer is, of een koude zure druil-dag in februari. Ze hebben zo al heel veel mensen een goed humeur bezorgd.

Ze zitten nu allemaal te broeden. De eieren komen nagenoeg gelijktijdig uit, (knap!) daarna zijn spreeuwen een week of twee superdruk met voedsel zoeken voor hun jongen. Je kunt dan aan het kermen van de jongen goed horen waar ze broeden.  De jongen vliegen nagenoeg gelijktijdig uit, zodat roofvogels maar een paar dagen hun slag kunnen slaan op onervaren jonkies. De lucht is dan gevuld met het geluid van hongerige jonge spreeuwen die achter hun ouders aanvliegen.

Huiszwaluwen komen veel minder voor dan mussen en spreeuwen. Rond Haarzuilens zitten ze wel, maar verder komen ze in Leidsche Rijn/vleuten De Meern, voor zover bekend,  niet voor.

Gierzwaluwen zijn die “vliegende sikkeltjes”, die op mooie zomerse dagen luid schreeuwend door de lucht scheren. Ze slápen zelfs vliegend! Vorig jaar hebben ze gebroed rond de Kersentuin, tussen de Groenedijk en de Vlindersingel. Spectaculair voor zo’n nieuwe wijk!

Er zijn mussen en spreeuwen in Leidsche Rijn, maar waar? Er zijn bijvoorbeeld maar weinig meldingen van Huismussen in waarneming.nl (In die kaart kun je inzoomen op je eigen buurt). Zijn ze er niet? Of heeft niemand de moeite genomen ze te melden?

Als er mussen en speeuwen zijn, dan zijn een paar basis-zaken in de wijk in orde: er is beschutting, er zijn struiken om te kwetteren of bomen om te zingen, er zijn holtes om in te broeden, er zijn insecten voor de jongen en er is eten om de winter door te komen. Als ze er níet zijn, dan is de vraag wat er ontbreekt in die buurt.

Weet je waar huismussen vaak zitten te kwetteren? Weet je misschien zelfs waar ze broeden?  Zie je ze slepen met takjes of voer? Hoor je jonge spreeuwen bedelen om eten? Zet het dan op waarneming.nl! Het helpt om op termijn meer vogels in de wijk te krijgen.