Leidsche Rijn en Vleuten De Meern zijn groene wijken. Een behoorlijk aandeel van dat groen wordt gevormd door bermen. Als er veel verschillende bloeiende planten in staan is dat niet alleen een lust voor het oog. Allerhande insecten vinden er nectar, stuifmeel of andere eetbare zaken. Vogels vinden er insecten om hun jongen mee te voeren.

Bloeiende bermen zijn zo belangrijk voor vlinders, dat Floron (een club die inventariseert wat er groeit aan planten) en de Vlinderstichting samen een meerjarig project zijn begonnen: “Mijn berm bloeit”. Ze vragen vrijwilligers om op een standaard-manier natuurlijke (niet ingezaaide) bermen te inventariseren op bloemplanten. Er is een handige zoekkaart gemaakt van de belangrijkste nectarplanten. Ook als je niets weet van wilde planten kun je met deze kaart al veel planten op naam brengen. In het project kijk je 10 keer naar 1 m2 berm wat er bloeit. Op de site van de Vlinderstichting staat hoe je je resultaten kunt vergelijken met andere bermen. Je ziet dan direct hoeveel nectar “jouw” berm heeft.

Het project is vooral voor bermen buiten de bebouwde kom, maar veel wegen in Leidsche Rijn worden beheerd als bermen buiten de bebouwde kom. De Rijksstraatweg bijvoorbeeld of de Enghlaan, ze worden een of tweemaal per jaar gemaaid en zijn niet ingezaaid. Het is een goede manier om te kijken of bermen in jouw buurt rijk zijn aan nectar. Zie je er ook vlinders of hommels?

Wil je op een nog makkelijker manier kennis maken met bloeiende planten, insecten, vogels enzo? Op zondag 26 mei, tijdens de dag van het (Máxima-)park, kun je tussen 10 en 16 uur mee met mensen die veel van planten, vogels en insecten weten. We proberen die dag, de 501 soortendag  501 soorten planten en dieren te vinden. Of meer natuurlijk, hoe meer ogen, hoe meer we zien.

’s Morgens wordt vooral naar planten en vogels gekeken, ’s middags, als het warmer is, kijken we ook naar de insecten. Als je een uurtje meegaat, steek je  al veel op over planten of dieren. Voor de lunch moet je je aanmelden, met de excursies kun je zo mee. Welkom!