Langs veel sloten in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern staan forse rietkragen. Deze helpen het water schoon te houden. De planten gebruiken veel voedingsstoffen om te groeien, waardoor het water minder voedselrijk wordt. Er zit in Nederland veel stikstof (ammoniak en nitraten) in de lucht, met regen valt dit op de gond en in het water. Er valt momenteel meer stikstof uit  de lucht, dan er een eeuw geleden door de Landbouwvoorlichtingsdienst werd geadviseerd als bemesting. Als riet wordt gemaaid, wordt een deel van de overdaad aan voedingsstoffen afgevoerd.

Gelukkig is het ook beleid om eenderde deel van de rietkragen níet te maaien. Er zijn veel vogels die broeden in rietkragen. De Kleine karekiet, hierboven op de foto, is de minst veeleisende. Er is maar een klein stukje riet nodig, of hij kan er zijn nest maken. Dat lukt alleen in oud riet, de jonge groene scheuten zijn te slap, het nestje zou bij wind en regen op de grond belanden.  Op veel plaatsen in de wijk kun je hem nu horen zingen, al heeft de zang veel weg van krassen: https://www.youtube.com/watch?v=uenmq_BJXxg

Op andere plekken met meer oud riet en ook wat struiken en boompjes komen ook andere rietvogels voor. In de rietkragen ten noorden van Key West zitten blauwborsten. Die hebben serieus zo’n blauwe borst en ze zingen ook mooi: https://www.youtube.com/watch?v=smGihazGEGA

Daarnaast zijn er nog veel andere vogels die in rietkragen voor kunnen komen: rietgors, grote karekiet, rietzanger, …. Als rietkragen goed ontwikkeld zijn en er in de omgeving voldoende boomjes en struiken staan (en er geen honden loslopen) kan het een waar genoegen zijn om er te luisteren naar het gezang, gekras, getik en gepiep van al die vogels. In riet zitten veel insecten waarmee ze hun jongen kunnen voeren. De meeste vogels die in het riet broeden zijn trekvogels, een enkeling (het baardmannetje bijvoorbeeld) blijft hier. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat díe in de wijk te vinden is, want hij is zeldzaam.

Rietvogels krijg je niet makkelijk te zien: het zijn overwegend “kleine bruine vogeltjes” die zich graag goed verstoppen.

Maar wegens de zang en levendigheid die ze meebrengen is het fijn dat er zoveel oud riet langs de sloten staat.