Er is wenig wat zo zomers klinkt als zwaluwen die al gierend door de lucht zoeven. Sinds 2017 kun je het ook in Leidsche Rijn horen. De gierzwaluwen maken het gierende geluid namelijk alleen als ze vlabij hun nest op insecten aan het jagen zijn. Bij de Kersentuin, (tussen de Parkzichtlaan en Máximus brouwerij) is een gierwaluwnestkast bewoond.  Hier staat een foto van de nestlocatie Als er op meer plekken in de wijk nestkasten zouden hangen, zou het kunnen dat we dit zomerse geluid vaker gaan horen. Of misschien zijn er al meer bewoonde nestkasten? Geef dat door op waarneming.nl of twitter het naar Gitty Korsuize, de @stadsecoloog030!

Gierzwaluwen worden ook wel de 100-dagen vogel genoemd. 100 Dagen nadat ze terug zijn gekomen van hun winterverblijf hebben ze hun jongen groot en vertrekken weer.  Ze vliegen jaarrond door, alleen als ze broeden hebben ze vaste grond onder hun (zwakke) pootjes.  Ook slapen doen ze vliegend: ze vliegen flink omhoog en vallen in slaap. Ruim voor ze de grond bereiken is het weer ochtend en worden ze wakker.

As het ’s zomers slecht weer is hoor je ze niet: ze vliegen dan naar een gebied met op dat moment beter weer, Engeland bijvoorbeeld. De jongen kunnen 24 uur zonder eten. In een zomer met wekenlang aaneengesloten regen komt er van het broedsel weinig terecht.

Eind juli worden de nestplekken in Utrecht geïnventariseerd door vrijwilligers. Altijd met mooi weer. Waar vliegen gierzwaluwen? Waar gieren ze? Zijn de nesten te vinden? Ze broeden in gebouwen, maar als een dak wordt geïsoleerd kan het zijn dat de nestplek onbriuikbaar wordt. Daarom is het belangrijk om te weten waar ze broeden. Er moeten bij bouwkundige ingrepen (liefst meerdere) alternatieve nestplekken in de buurt zijn.