Struiken zijn belangrijk voor natuur in de wijk. Ze beiden vogels nestgelegenheid en beschutting. Op inheemse struiken zitten veel insecten. Vogels brengen hun jongen groot met insecten, roofvogels en viseters daargelaten. De struiken leveren in de loop van het jaar bessen of nootjes op, ook dat is belangrijk vogelvoer. Kortom: als we willen genieten van zingende merels, lijsters en dergelijke, moeten we zorgen voor struiken in de wijk. Struiken zijn vaak twee keer per jaar mooi: een keer als ze bloeien (vlinders!) en een keer als ze bessen dragen. Sommige struiken zijn wintergroen. Een rand met verschillende struiken is daarom een groot deel van het jaar ook prachtig om te zien. Dit is onze Voorzet struikenlijst. Aanvullingen hierop, vooral van inheemse struiken, zijn welkom!

Bij de bouw van Leidsche Rijn zijn er nauwelijks struiken geplant, overal zie je “gras en bomen” (of zelfs “gras zonder bomen”). De natuur krijgt een flinke boost als er struiken worden aangeplant. Maar waar? Niemand zit te wachten op “enge bosjes” naast een verlaten fietspad.

Gelukkig zijn er plekken te vinden waar geen voetpad of fietspad direct erlangs loopt en waar struiken kunnen worden geplant. Tot nu toe hebben we deze plekken gevonden. De blauwgekleurde lijnen liggen goed in het zicht van wandelaars of fietsers, daar valt te overwegen om voor de sier ook wat winterbloeiende planten ertussen te zetten. De rode lijnen liggen ofwel in natuurgebieden ofwel op een plek waaraan toch hard voorbijgereden wordt. Daar dus geen winterjasmijn.

 Weet u een plek waar struiken geplant zouden kunnen worden? Mail het naar info@natuurlr.nl of gebruik het contactformulier. Dan zetten we de plek erbij op de kaart. We willen via het Initiatievenfonds proberen om dit jaar en volgende jaren struiken erbij te krijgen in de wijk.