Bij de bouw van Leidsche Rijn is het watersysteem zó ontworpen, dat er schoon water in de sloten zit. Veel vis, helder water, libellen, geen kroosdek, zo zou het moeten zijn. Is dat ook zo? Het hele jaar door? In de rest van de gemeente valt er zeker nog wat te verbeteren!

In een goede waterpartij groeien planten door de hele waterlaag heen. Waterdiertjes eten ervan. Vissen, kikkers en padden gebruiken de planten als kraamkamer. Door een kroosdek of troebel water krijgen de waterplanten te weinig licht en gaat alles dood. Hét recept voor een stinksloot. In Nederland is de waterkwaliteit vorig jaar verminderd volgens waterdiertjes.nl. Hoe is dat hier?

Gemeente Utrecht vraagt inwoners daarom om een sloot, vaart of vijver dit jaar onder hun hoede te nemen. Dat wil zeggen dat je maandelijks een keer bijhoudt hoe de waterkwaliteit is. Daar hoef je geen expert voor te zijn, iedereen kan kijken en zien hoe het water eruitziet. Ligt er kroos of zwerfvuil? Zie je waterplanten? Is het water troebel?

Doordat overal in de stad op dezelfde manier wordt geregistreerd krijgen gemeente en waterschap een veel beter beeld waar en wanneer de waterkwaliteit goed is en waar en wanneer niet. Daardoor kunnen ze gericht maatregelen treffen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daardoor krijgen we meer libellen en visjes in de sloten en, wie weet, op termijn zwemwaterkwaliteit! Het waterschap houdt nu om de drie jaar een ecoscan, maar dat is een momentopname. Geeft die een goed beeld van de waterkwaliteit in het hele jaar? Als je tijdens een meting zien dat het water niet schoon is, dan kan het waterschap gericht meekijken om daar een oplossing voor te zoeken. Zodat “jouw” sloot in de toekomst schoner blijft.

Op 23 maart zou er  ’s avonds een startbijeenkomst in Griftsteede zijn, maar die is afgelast. Alle deelnemers krijgen nog bericht over wat er genoteerd moet worden en over de “meethark”, waarmee je het doorzicht (helderheid) van het water en de slibdikte meet. Per keer kosten de metingen 5-10 minuten, van april tot en met oktober is het de bedoeling dat je zeven keer meet. Het kan dus prima in een lunchpauze. Behalve de meethark en pen-en-papier of je telefoon heb je verder niets nodig.

Doe je ook mee? Fijn! – Update 17 maart: Er zijn inmiddels 110 aanmeldingen en er is een stop ingelast.

Meld je aan door een e-mail te sturen naar meetonswater@utrecht.nl. Vermeld in de e-mail je naam en de locatie/wijk waar je zou willen meten (waar je woont, werkt of wandelt). Je krijgt dan een uitnodiging voor de informatieavond op 23 maart.

Als je wel wilt meten maar niet kunt op 23 maart kun je ook mailen, dan wordt er afgesproken hoe je aan de meethark, het hesje en de meetinstructie komt.

Hoe beter Gemeente en Waterschap weten waar en wanneer vervuiling optreedt, hoe sneller alle waterpartijen schoon water zullen hebben. Dan kunnen we samen genieten van libellen, kikkers, watervogels, …