Voldoende vrijwilligers voor aanleg IJsvogelwand :-)

Voldoende vrijwilligers voor aanleg IJsvogelwand :-)

Op 23 februari gaan we ijsvogelwanden maken bij rioolwaterzuivering Terwijde. We starten om 10 uur, rond 14 uur ronden we het af. We maken een ijsvogelwand uit boomstronken waar we leem overheen aanbrengen. Alle materialen liggen al naast de plek waar de wand moet...