Voldoende vrijwilligers voor aanleg IJsvogelwand :-)

Voldoende vrijwilligers voor aanleg IJsvogelwand :-)

Op 23 februari gaan we ijsvogelwanden maken bij rioolwaterzuivering Terwijde. We starten om 10 uur, rond 14 uur ronden we het af. We maken een ijsvogelwand uit boomstronken waar we leem overheen aanbrengen. Alle materialen liggen al naast de plek waar de wand moet...
Nestkasten Waterwinschool

Nestkasten Waterwinschool

Bij de Waterwinschool staan veel eikenbomen. Prachtig natuurlijk, maar in het voorjaar zitten er eikenprocesierupsen op. Het afgelopen jaar is op een aantal plekken in Nederland gezien, dat koolmeesjes deze rupsen eten. Gemeente Utrecht gaat nu nestkastjes voor mezen...